ข่าว พะเยา

พะเยา ชาวบ้านตำบลป่าซางเดือดร้อนน้ำประปาไม่ไหล

https://youtu.be/BOQxAP5ee4Y

https://www.youtube.com/watch?v=KP2oobt6K7M

พะเยา ชาวบ้านตำบลป่าซางเดือดร้อนน้ำประปาไม่ไหล

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หลังน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมส่งผลให้ชาวบ้านต้องได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากไม่มีน้ำใช้ ขนะที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ระบุน้ำประปาที่ไม่ไหลดังกล่าวนั้น เกิดเนื่องจากระบบไฟของการสูบน้ำและท่อประปาที่มีการติดตั้งหลายรอบและบางจุด เชื่อมต่อกับท่อประปาเก่าซึ่งทำให้เกิดน้ำสูญเสียน้ำ จึงทำให้น้ำประปาของชาวบ้านเกิดการไหลน้อย และยืนยันว่าน้ำดังกล่าวนั้นยังคงมีเพียงพอที่จะให้ประชาชนได้ใช้กันได้อย่างพอเพียง

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูประปาของบ้านเรือนของตนเอง ที่มีการไหลของน้ำในปริมาณที่น้อยมากและหากเปิดไปซักระยะหนึ่งน้ำประปาดังกล่าวก็จะไม่ไหล ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักซึ่งสถานการณ์น้ำประปาดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม จนถึงขณะนี้น้ำประปาก็ยังคงมีปริมาณที่ให้ชาวบ้านไม่เพียงพอ ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนหนักในเรื่องของการใช้น้ำดังกล่าว โดยชาวบ้านระบุว่าขณะนี้ในพื้นที่ตำบลป่าซาง แทบทุกหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนหนักเนื่องจากน้ำประปาของหมู่บ้านที่เคยใช้เป็นประจำ ขณะนี้น้ำดังกล่าวนั้นไม่สามารถที่จะให้บริการกับชาวบ้านได้ จึงทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ำประปาได้ ซึ่งบางบ้านที่มีปอน้ำของตนเองก็สามารถที่จะสูบน้ำขึ้นมาใช้เพื่ออุปโภคได้ แต่หากครัวเรือนไหนไม่มีบ่อน้ำก็จะไม่สามารถมีน้ำใช้ได้ ซึ่งส่งผลกระทบให้ได้รับความ เดือดร้อนหนัก

ซึ่งชาวบ้าน ระบุว่า อยากเรียกร้องให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบผิวดินของอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซาง มาผลิตน้ำประปาเพื่อให้บริการกับประชาชนซึ่งหากใช้น้ำบาดาลที่มีอยู่ในขณะนี้ก็จะทำให้เกิดปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการที่จะให้บริการกับประชาชน เนื่องจากในขณะนี้คาดว่าปริมาณน้ำบริเวณบ่อบาดาลที่ทำการสูบให้กับชาวบ้านเกิดภาวะที่มีน้ำน้อยเนื่องจากภาวะภัยแล้ง ดังกล่าวจึงอยากเรียกร้องให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้เข้าแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนสัมภาษณ์…นายตัน ใจสา อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 265 หมู่ 8 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้

 

ขณะที่องค์การบริหารส่วน โดยผู้อำนวยการกองช่างระบุว่าในส่วนของปริมาณน้ำที่บริการให้กับประชาชนนั้นหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบพบว่าปริมาณน้ำยังคงมีเพียงพอแต่ที่ผ่านมานั้นจะมีปัญหาในเรื่องของระบบไฟที่ใช้ในการสูบน้ำนั้นไม่เพียงพอจึงทำให้น้ำเกิดการไหลน้อยมากและขณะนี้ได้มีการปรับปรุงจนน้ำ สามารถที่จะไหลบริการให้กับชาวบ้านได้อย่างพอเพียงซึ่งในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อที่จะดำเนินการทำความสะอาดของบ่อสูบน้ำดังกล่าวและทำการเช็คระบบการส่งน้ำเนื่องจากที่ผ่านมานั้นมีการวางท่ออยู่หลายครั้งและบาง. พบว่ามีการเชื่อมต่อกับท่อเดิมที่ไม่ได้มีการใช้จึงทำให้เกิดการสูญเสียของน้ำไปพอสมควรซึ่งต่อไปทางองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับทางอำเภอจะได้มีการดำเนินการเข้าทำการเช็คระบบการส่งน้ำตามท่อต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำกันอย่างไม่มีปัญหา