Reporter&Thai Army

(มทบ.32) จัดกำลังพล เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ภายในกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จว.ล.พ. เคลื่อนที่”

เมื่อ 19 มิ.ย.61, 0800 – 1200 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ชุดแพทย์ฝังเข็มแผนจีน รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (มทบ.32) จัดกำลังพล เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ภายในกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จว.ล.พ. เคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9 ณ รร.บ้านห้วยปิง ม.๓ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. โดยมียอดประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ฯ จำนวน 94 ราย แบ่งตามอาการเจ็บป่วย ดังนี้.-
1. ปวดเอว จำนวน 34 ราย
2. ปวดเข่า จำนวน 20 ราย
3. ปวดข้อมือ จำนวน 12 ราย
4. ปวดบ่าไหล่ จำนวน 15 ราย
5. ปวดต้นคอ จำนวน 10 ราย
6. ปวดส้นเท้า จำนวน 3 ราย