Uncategorized

พังงา/อบจ.พังงาจัดงานเกษตรแฟร์ สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง ร.9 “กษัตริย์ –เกษตร”

พังงา/อบจ.พังงาจัดงานเกษตรแฟร์ สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง ร.9 “กษัตริย์ –เกษตร”ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561 สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง ร.9 “กษัตริย์ –เกษตร” โดยมีนายธีระพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.พังงา หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มเกษตรกรจำนวนมากเข้าร่วม หลังพิธีเปิดได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดผลไม้และปศุสัตว์ และมีการแข่งขันการกินข้าวเหนียวหมูปิ้ง การแข่งขันกินผลไม้ ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับกองเชียร์และผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายก อบจ.พังงา กล่าวว่า อบจ.พังงา ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา จัดงานเกษตรแฟร์ จังหวัดพังงา ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อในหลวง ร.9 “กษัตริย์ –เกษตร” ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตามหลังเศรษฐกิจพอเพียง สร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตให้กับเกษตรกร เปิดโอกาสและเพิ่มช่องทางในการจำหน่วยสินค้าทางการเกษตร สินค้าโอทอป

และผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างอาชีพที่ยั่งยืน เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มกันของเกษตรกร
ภายในงานจัดให้มีการประกวดและแข่งขัน ผลิตผลทางการเกษตร การปศุสัตว์ ทักษะอาชีพ การแสดงนิทรรศการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานด้านการเกษตร การจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและกลุ่มโอทอป และตลาดประชารัฐ ในระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530