Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.แก่ประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร

จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.แก่ประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการบริการด้านทันตกรรม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๘ กรกฎาคม ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ให้บริการประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการบริการด้านทันตกรรม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๘ กรกฎาคม ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ ๑๖๕ฯ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวัยวุฒิ อาศรัยผล นายอำเภอสุวรรณภูมิ และนายศราวุธ สุดหนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ สมาชิก พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ผู้บริหาร/สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน และประชาชน ร่วมงาน/รับบริการอย่างมากมาย

– ด้านการจัดบริการทางการแพทย์ นางอัมรา ธำรงทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นพ.ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ นายประเทือง ราษฎร์ศิริ สาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ และนายสุพงษ์ ทองวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตบุคลากร จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดอำเภอสุวรรณภูมิ – อำเภอใกล้เคียง อสม. และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร่วมออกให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม และการแพทย์แผนไทย สรุปมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น ๕๘๖ คน ได้รับการตรวจรักษาโรคโดยแพทย์ ๑๓๙ คน

(ผู้ป่วยทั้งหมดมารับบริการส่วนมากมาด้วยอาการป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ทางเดินอาหาร และระบบผิวหนัง ตามลำดับ) ตรวจตา ๙๒คน ทันตกรรม ๑๓๒ คน แพทย์แผนไทย ๑๑๐ คน ให้บริการฝังเข็มรักษาโรค ๖๒ คน รับบริจาคโลหิต ๑๐ ราย ให้สุขศึกษา ๕๑๖ คน ส่งผู้ป่วย

 

รักษาต่อ ๒๑ คน (ส่งต่อ รพช.๒ คน ,รพ.รอ. ๑๙ คน) และร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง /ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน ๒ ราย

– ด้านการให้บริการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นางณิชมน ภูสนาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประจำหน่วยศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมคณะทำงาน ได้ออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ดังนี้
-ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน ๖๘ ราย ส่งต่อ รพ.ร้อยเอ็ด เพื่อเมมโมแกรม – ราย
-ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม ๕ ราย ผิดปกติ ๒ ราย
-ให้สุขศึกษาการตรวจเต้านม ๖๘ ราย
-ตรวจอัลตร้าซาวด์ตับและท่อน้ำดี – คน

///////////////////////////////////////////
พิมลสิริ มณีฉาย พีอาร์ สสจ.ร้อยเอ็ด ภาพ/ข่าว