จ.จันทบุรี ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “FTA นำเกษตรกรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ” และ รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน”

จ.จันทบุรี ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เรื่อง “FTA นำเกษตรกรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ” และ รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน”
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดการสัมมนาออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย เรื่อง “FTA นำเกษตรกรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ” ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น. และ เรื่อง “รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-13.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ การพัฒนาสินค้าไทยให้ตรงกับแนวโน้มความต้องการของตลาดโลก การขยายโอกาสในการผลักดันสินค้าสู่ตลาดโลกให้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งสามารถปรับตัวรองรับกับบริบทของสังคมและฐานวิถีชีวิตใหม่ จึงขอเรียนเชิญเกษตรกร สหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://m.facebook.com/TradeNegotiations/

%d bloggers like this: