Uncategorized

จ.นครสวรรค์….!!@ ชาวอำเภอพยุหะคีรี บ้านหัวแด่น ยิงเมล็ดพันธุพืช้วยหนังสติ๊ก ปลูกป่า….!!!

จ.นครสวรรค์….!!@ ชาวอำเภอพยุหะคีรี บ้านหัวแด่น ยิงเมล็ดพันธุพืช้วยหนังสติ๊ก ปลูกป่า….!!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 61เวลา09.30 น. ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มรักษ์บ้านหัวแด่น ตำบลพยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าด้วยหนังสติ๊ก ณ บริเวณ หมู่ 2 ,4,7,9 บ้านผาสูง หลัง วัดเขาแก้ว ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในการปลูกป่าด้วยวิธียิงเมล็ดพันธุ์ด้วยหนังสติ๊ก เปิดเผยว่า บริเวณด้านหลังวัดเขาแก้วเป็น พืี้นที่ป่า กว่า100 ไร่ มีต้นไม้ นาๆชนิด และด้วยความแห้งแล้งส่งผลทำให้ ต้นบางชนิด ล้มตาย และหักโค่น ด้วยลมกระโชก เกิดเสียหาย และ ประกอบกับ เป็นพื้นทืี่ภูเขา มีหินเป็นจำนวนมาก ปล่อยไว้ อาจจะเกิดผลเสีย เป็นภูเขาหัวโล้น ดังนั้น ชาวบ้านและชมรมรักษ์ป่า ได้ นำเมล็ดพันธุ์พืชไม้ยืนต้น ห่อหุ้ม ด้วยดิน แล้วใช้หนังสติ๊กยิงออกไปตามพื้นที่ป่า เพื่อรับฤดูน้ำฝนตกลงมา ส่วน เมล็ดพันธุไมั เช่น มะค่าโมง สะเดา สำโรง มะกอก เป็นต้น ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ เมล็ดพันธุ์ มีความทนต่อสิ่งแวดล้อม และ เมื่อเติบโต ทนต่อดินฟ้าอากาศ และ ที่สำคัญ ป่าไม้บริเวณนี้ เป็น เขตอภัยทาน ห้ามตัดไม้ ทำลายป่า นอกจากนี้แล้ว บริเวณป่าไม้ วัดเขาแก้ว เป็นป่าไม้ที่ชาว อ.พยุหะคีรีร่วมกันอนุรักษ์และหวงแหนมานานกว่า 100 ปี

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน…แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897