Uncategorized

อำเภอลาดยาว จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ บริเวณวัดวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในบริเวณวัดวังหิน

อำเภอลาดยาว จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ บริเวณวัดวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในบริเวณวัดวังหิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 14.30 นาฬิกา นายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว นายปราณี เขม้นกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม กำนันกิตติ แนบเนียน หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจทหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวห้วยน้ำหอม ได้เข้าในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ส่งเสริมการลดปริมาณขยะบริเวณวัดวังหิน ตำบลห้วยน้ำหอม โดยกิจกรรมประกอบด้วย นายสมรักษ์ ยกน้ำวงษ์ นายอำเภอลาดยาว เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การกล่าวคำปฏิญาณของจิตอาสา ความว่า ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม น้อมนำพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

และเชิญพระราชคุณธรรมจรรยา มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ เพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธาน เพื่อความสุขความเจริญ
หลังจากนั้น นายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว ได้ปลูกต้นไม้ รวงผึ้ง เพื่อถวายแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 10

////อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ////