สันติสุขแดนใต้

หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ระบุ นายกรัฐมนตรี ห่วงใยปัญหาสุขภาวะอนามัยและการดูแลการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไข

หน.ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ระบุ นายกรัฐมนตรี ห่วงใยปัญหาสุขภาวะอนามัยและการดูแลการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขวันนี้28 มิ.ย.61 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ที่ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส ว่า การประชุมในวันนี้ (28 มิ.ย.61) สืบเนื่องจากคราวที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมเยียนประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มีการประชุมกับผู้แทนทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องแทน ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคประชาสังคม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้มีข้อหารือที่จะเสนอแนะในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งทางผู้แทนพิเศษฯ ได้ประชุมตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 นำงานที่มีความก้าวหน้าในการประสานงานของคณะผู้แทนพิเศษ ซึ่งคือการทำงานของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ร่วมมือ ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายไปโดยลำดับขณะเดียวกันในส่วนที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลงานด้านความมั่นคง ในฐานะเป็นประธานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ได้มีการติดตามงานอย่างตลอดใน 7 กลุ่มภารกิจงาน ในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชน ถือว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากกับการที่ได้ผู้แทนพิเศษแต่ละคนได้มาอธิบายถึงการทำงาน ร่วมกันที่เกิดความก้าวหน้า และตนเองยังได้ประสานความร่วมมือเป็นพิเศษ กับกระทรวงสาธารณสุข ว่า จากข้อมูลที่ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นที่น่าห่วงใยมาก นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วและได้เร่งรัดให้ดำเนินการ

ซึ่งในที่ประชุมทางประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและทางผู้แทนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยราชการ นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ในการที่จะทำงานเรื่องการแก้ไขปัญหาสุขภาวะอนามัย การดูแลการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนมากกับการทำงานในช่วงนี้ เพราะว่าต้องแก้ไขให้ได้ส่วนตัวมองว่าปัญหาเกิดจากการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง การเข้าถึงบริการ รวมถึงสภาพพื้นที่ และการชี้แจงทำความเข้าใจสร้างการรับรู้ในเรื่องการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง อีกทั้งเรื่องการโภชนาการ รับประทานอาหารหวานเกินไปทำให้ฟันผุตั้งแต่วัยเด็ก มีผลส่งต่อถึงโรคภัยไข้เจ็บ ยังคงมีโรคที่ยังน่าห่วงใย อาทิ โรคไข้มาลาเรีย
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในทางปฏิบัติทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีความพยายามในหลาย ๆ โครงการอยู่มาก ในการที่จะทำงานเพื่อให้สุขภาวะอนามัยของประชนดีขึ้น ที่สำคัญทางกระทรวงศึกษาธิการได้บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยครู กศน. และสถานศึกษาในพื้นที่ เน้นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการให้ทราบถึงการป้องกันโรคภัย อย่างไรก็ตามจะมีการติดตามความคืบหน้าให้ที่ประชุมครั้งหน้าต่อไป


/////////////////////////////////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส