เชียงใหม่ // มทบ๓๓/กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาคลองแม่ข่าและขุดลอกคลองแม่ข่า


เมื่อ ๓๑ พ.ค.๖๑ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รอง ผบ.มทบ.๓๓/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จว.ช.ม. ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าและขุดลอกคลองแม่ข่า ณ บริเวณสะพานแม่ข่า ถนนมหิดล อ.เมือง จว.ช.ม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย