ข่าวรัฐสภา

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง และแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน