ข่าวรัฐสภา

จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ รองประธานคณะอนุกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ รองประธานคณะอนุกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง ท่าเรือแหลมฉบัง กรมการขนส่งทางบกและสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางลงพื้นที่และฟังบรรยายสรุป พร้อมดูภาพมุมสูง จากหอบังคับการแหลมฉบังแหลมฉบัง ชั้น 21 โดยมี ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง บรรยายสรุป จากนั้นลงพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือฝั่ง C ที่ทางสมาคมขนส่งร้องเรียนเรื่องปัญหาการจราจรติดขัด และชมโครงการขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO)

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

Comments are closed.