ข่าวรัฐสภา

กรุงเทพฯ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล”

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล” ให้แก่คณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจัดขึ้น โดยมี นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อุปนายกและกรรมาธิการ ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน