Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพล โดย ชป.มช.อ.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีเปิดโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน โดย อบต.โพธิ์ประทับช้าง

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา 0900 บ.ก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพล โดย ชป.มช.อ.โพธิ์ประทับช้าง ร่วมพิธีเปิดโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน โดย อบต.โพธิ์ประทับช้าง ณ วัดโพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พ.จ.โดยมีนายณรงค์ชัย บุตตวงศ์ ปลัดอาวุโส อ.โพธิ์ประทับช้าง เป็นประธาน มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 60 คน