Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพล โดย ร.อ.นิกร เชื้อบุญมี น.ควบคุมพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดและจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำปิด (Kick off) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 เวลา 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพล โดย ร.อ.นิกร เชื้อบุญมี น.ควบคุมพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกำจัดและจัดเก็บผักตบชวาในแหล่งน้ำปิด (Kick off) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณหน้าวัดทุ้งน้อย ต.ทุ้งน้อย อ.โพทะเล จว.พ.จ. ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 7,000 เมตร คิดเป็นปริมาณผักตบชวาประมาณ 250 ตัน โดยมี นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ปลัดจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือ เพื่อกำจัดและจัดเก็บผักตบชวาไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และไม่เป็นปัญหาการสัญจรทางน้ำ