Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ก.พ. โดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เป็นผู้แทนรับมอบมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากกลุ่มเกษตรกรอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3000 กิโลกรัม

เมื่อ 6 มิ.ย.61,0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. โดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เป็นผู้แทนรับมอบมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากกลุ่มเกษตรกรอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3000 กิโลกรัม ณ อาคารโรงรถ ปภ.8 อ.เมือง เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับ ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องที่ ส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชนที่สนใจซื้อมะม่วงดังกล่าว ตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรของกองทัพภาคที่ 3 โดยปัจจุบันได้จำหน่ายมะม่วงทั้ง 3000 กิโลกรัม ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรหมดแล้ว