ข่าวรัฐสภา

จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้าในทะเล และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน