มทบ.๓๘// โดย พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘ ได้นำกำลังพล ร่วมกับหอการค้า จว.น.น. เทศบาลเมืองน่าน ,ห้างแม็คโคร ,ห้างนราไฮเปอร์มาร์ค ,ห้าง Big C และภาคเอกชนในพื้นที่ จว.น.น. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ


๙ มิ.ย.๖๑,๑๗๓๐-๑๙๐๐ มทบ.๓๘ โดย พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘ ได้นำกำลังพล ร่วมกับหอการค้า จว.น.น. เทศบาลเมืองน่าน ,ห้างแม็คโคร ,ห้างนราไฮเปอร์มาร์ค ,ห้าง Big C และภาคเอกชนในพื้นที่ จว.น.น. ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ในการนี้ช่วยขายมะม่วงน้ำดอกไม้ เขียวมัน จำนวน ๕๐๐ กก. ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ณ ข่วงเมืองน่าน อ.เมือง จว.น.น.