รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ธรรมนูญพระสงฆ์ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จว.ก.พ.


เมื่อ 091300มิ.ย.61บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย รส.ที่ 2 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 1 อ.เมือง (ร.14 พัน.3),กอ.รมน.จว.ก.พ., ชป.สห.กกล.รส.จว.ก.พ.นำโดย พ.อ.พงศธร นิพภยะ รอง.ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร,นำโดยนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พระสงฆ์,นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้การต้อนรับนายสุวพันธ์ุตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ธรรมนูญพระสงฆ์ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จว.ก.พ. มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน โดยหน่วยได้จัดกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่การจัดงาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ