ข่าวรัฐสภา

กมธ.การพลังงาน วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ณ จังหวัดระยอง

กมธ.การพลังงาน วุฒิสภา ศึกษาดูงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ณ จังหวัดระยอง

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมาธิการ พลโท อำพน ชูประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายเจน นำชัยศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการ พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการ ทั้ง 4 คณะ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยได้ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารของบริษัท และผู้แทนจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบข้อมูลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ยกระดับไปสู่ ESG 4 Plus ได้แก่ 1. มุ่ง Net Zero 2. Go Green 3. Lean เหลื่อมล้ำ 4. ย้ำร่วมมือ Plus เป็นธรรม โปร่งใส ซึ่งการพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิลงร้อยละ 20 ภายในปี 2030 รวมถึงพัฒนา Deep Technology

เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 5 ล้านตัน ด้วยการระดมปลูกต้นไม้ 3 ล้านไร่ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานคาร์บอนต่ำอย่างพลังงานชีวมวล (Biomass) จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ การใช้ลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต และพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานเพื่อรองรับเทคโนโลยีในด้านการผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Supervisory for Energy Analytics) และการประยุกต์ใช้ระบบประมวลผลข้อมูลเรียลไทม์ด้วย Digital Twin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครื่องจักร เพื่อลดการใช้พลังงาน ของโรงงานอุตสาหกรรมในเครือและกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ โดยคณะกรรมาธิการได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ นำไปจัดการเรียนการสอน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาและพัฒนาไปสู่การดำเนินงานเพื่อรองรับความต้องการสำหรับภาคธุรกิจในอนาคต

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน