ข่าว เพชรบูรณ์

ชาวบ้านปลื้ม!! แห่ร่วมงานยกฉัตรเจดีย์บรรจุพระทันตธาตุและพระบรมสารีริกธาตุที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์

ชาวบ้านปลื้ม!! แห่ร่วมงานยกฉัตรเจดีย์บรรจุพระทันตธาตุและพระบรมสารีริกธาตุที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 เมษายน 2562 วัดน้ำวิ่ง ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เดินทางมาเป็นประธาน งานประกอบพิธี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระทันตธาตุ ในพิธียกฉัตรเจดีย์ พระทันตธาตุเจดีย์ศรีเพชรบูรณ์ และสักการะปิดทอง บูชา ยอดฉัตรเจดีย์ฯขึ้นประดิษฐาน ณยอดฉัตรขององค์เจดีย์ มีนายกฤษณ์คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผลนายอำเภอหนองไผ่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

โดยมี นายกฤษ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาการประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระทันตธาตุ ในพิธียกฉัตรเจดีย์ พระทันตธาตุเจดีย์ศรีเพชรบูรณ์ว่าพระครูเวฬุคณารักษ์(หลวงปู่เวิน)ได้นำศรัทธา พุทธศาสนิกชน สร้างองค์พระธาตุแห่งนี้ และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนพุทธศักราช 2549 โดยได้รับความเมตตายางสูงยิ่งจาก พระเดชพระคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ พระทันตธาตุเจดีย์ศรีเพชรบูรณ์ มีขนาด ความกว้าง โดยรอบฐาน 40 เมตร ความยาวขององค์เจดีย์ 80 เมตร สามชั้นประกอบด้วย ชั้นที่1 เป็นที่ประกอบ ศาสนกิจของคณะสงฆ์ และพุทธบริษัทในการปฏิบัติธรรมและกิจกรรมอื่นๆ ชั้นที่2 เพื่อประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปปางต่างๆและพระเกจิอาจารย์อันเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน เช่น หลวงปู่มั่น หลวงปู่ปาน เป็นต้น และชั้นที่3 ได้เป็นที่ประดิษฐาน พระทันตธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย และพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เจดีย์แห่งนี้ นับเป็นเจดีย์แห่งเดียวที่บรรจุทั้งพระทันตธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในอนาคตจังหวัดเพชรบูรณ์จะได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในทางศาสนสถาน ที่ประกอบพิธีสำคัญอันเป็นพุทธานุสติ ของพุทธศาสนิกชน ต่อไป

ภาพ-ข่าว ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์