นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการจัดรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 9


วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการจัดรายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 9/2561 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้แจ้งข้อมูลและตอบข้อซักถามสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด/ศาสนสถาน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 , การคัดแยกขยะที่ต้นทาง ฯลฯ
2. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง การเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี” ประจำปี 2562
3. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
4. วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง รัฐบาลเชิญชวนให้ร่วมใจขับร้องเพลง “สดุดีจอมราชา” ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
5. ผู้อำนวยงานสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
6. ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง การคืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 39
7. สถิติจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง “ส่องกล้อง มองขยะ เมืองนนท์”
8. ป้องกันจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง สรุปผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงสถานการณ์เกี่ยวกับโรงแรมและสถานบริการต่างๆในจังหวัดนนทบุรี
9. ผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แจ้งเรื่อง ความคืบหน้าการปลูกต้นไม้ตามแนวรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
10. ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง การประกวดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2561 และโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
11. ขนส่งจังหวัดนนทบุรี แจ้งเรื่อง การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ระยะที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี และการเชิญชวนให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะสมัครใช้แอพพลิเคชั่นในการเรียกใช้บริการ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการประชาชน
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี