ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล และ ชป.รส. (สห.มทบ.33) ร่วมกับ สภ.นิคมอุตสาหกรรม ร่วมตรวจสอบร้านซ่อมและแต่งรถจักยานยนต์

เมื่อ 12 ก.ย.61, 1430 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมกำลังพล และ ชป.รส. (สห.มทบ.33) ร่วมกับ สภ.นิคมอุตสาหกรรม ร่วมตรวจสอบร้านซ่อมและแต่งรถจักยานยนต์ ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จว.ล.พ. จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านคิมหั่นช๊อป เลขที่ 200 ม.5 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จว.ล.พ., ร้านแม็คมอเตอร์ไบค์ เลขที่ 208 ม.9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. และ ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ เลขที่ 17/12 – 13 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ.
ผลการปฎิบัติฯ ตรวจสอบไม่พบอุปกรณ์แต่งรถที่ผิดกฏหมายและการกระทำผิดแต่อย่างใด