Reporter&Thai Army

ผอ.ศูนย์ประสานเพื่อความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 “พิธีบวงสรวงงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” สร้างอาคารใหม่รูปเกือกม้า หลังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผอ.ศูนย์ประสานเพื่อความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 “พิธีบวงสรวงงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” สร้างอาคารใหม่รูปเกือกม้า หลังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.09 น. พลโท สุเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี บวงสรวงสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลพิธีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณด้านหน้าอาคารพระตำหนัก ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีในครั้งนี้พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย นายมนต์ชัย วิวัฒนธนาฒย์ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์ นายกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก และชาวพิษณุโลก และศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในนามกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นำโดย พ.อ.เชาว เกตุดี และ นายมนตรี ศรีภิรมย์ เลขาฯ พ.พ.14-16 ศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กว่า 100 คนเข้าร่วมพิธี เพื่อจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามรูปแบบที่กรมศิลปากรออกแบบใหม่ เป็นลักษณะอาคารรูปเกือกม้า ด้านหลังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม ขณะที่อาคารพระตำหนักหลังใหม่ ที่ก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น จะเริ่มดำเนินการย้ายไปตั้งที่จุดใหม่ที่หมดสมเพื่อไม่ให้บดบังพระตำหนักศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดิมสำหรับบรรยากาศพิธีในการบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมเพรียงกันบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเทียนธูปบวงสรวง เจ้าหน้าที่จุดธูป 108 ดอก มอบให้ผู้ประกอบพิธี ร่วมปักธูปหาง เครื่องสังเวย ผู้ประกอบพิธีบวงสรวงประกอบพิธีตามลำดับ ประธานในพิธีโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ใช้เวลาในพิธีประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น พ.อ.เชาว เกตุดี ผู้แทนชาวพิษณุโลกที่คัดค้านการก่อสร้างอาคารพระตำหนักหลังใหม่ ได้มอบช่อดอกไม้และพระเครื่องให้กับอธิบดีกรมศิลปากรทั้งนี้ทาง กรมศิลปากร ได้นำรูปแบบการออกแบบงานส่วนต่อเติมศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ มาติดตั้งให้ชาวพิษณุโลกได้ชม ซึ่งจะดำเนินการในรูปเกือกม้า ด้านหลังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม ไปพร้อมกับการดำเนินการย้ายจุดตั้งอาคารพระตำหนักหลังใหม่ โดยสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 10 เมษายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 174 วันคุณภาพจาก ศปส.ทภ.3 , สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก