Uncategorized

การปรับราคาแก๊สหุงต้ม วันแรกยังไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค

การปรับราคาแก๊สหุงต้ม วันแรกยังไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ร้านขายข้าวราดแกง ไม่ขึ้นราคา พ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายในราคาปกติ เผยผู้บริโภคประสบปัญหาราคาสินค้า ทางการเกษตร ตกต่ำและเศรษฐกิจพออยู่แล้ว ยันไม่ซ้ำเติมฉวยโอกาสขึ้นราคาอาหาร

วันที่ 23 พ.ค. 61 ผู้ประกอบการ ร้านขายข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ภายในตัวเมืองกระบี่ ยังคง ขาย อาหาร แกงใส่ถุง ให้กับประชาชน ในราคา ปกติ

แม้ว่ามีการปรับ ขึ้นราคาแก๊สหุงต้มเพิ่มขึ้นอีก ราคา ข้าวแกง กับข้าว 1 อย่าง ราคา 35 บาท กับข้าว 2 อย่าง ราคา 40 บาท แกงใส่ถุง ราคา 40-50 บาท อาหารตามสั่ง จานละ 45 บาท ใส่ดาว 50 บาท นางยุพิน รักษา แม่ค้าขายข้าวแกง เปิดเผยว่า แม้ว่า แก๊สหุงต้มถังขนาด 15 กิโลกรัม ปรับราคาขึ้น เป็น ถังละ 410-420 บาท รวม ค่าขนส่ง แต่ทางร้าน จะไม่ปรับขึ้นราคา อาหาร เนื่องจากผู้บริโภคประสบปัญหาราคาสินค้า ทางการเกษตร ตกต่ำและเศรษฐกิจซบเซาอยู่แล้วจึงไม่อยากไปซ้ำเติมผู้บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้บริโภค แม้ว่าต้นทุน วัตถุดิบ เนื้อสัตว์ ผัก จะปรับราคา สูงขึ้นตาม  ขณะที่ เจ้าหน้าที่ สำนักงานค้าภายใน จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากการศึกษาผลกระทบของการปรับขึ้นราคาขายก๊าซหุงต้ม (LPG) ขนาดถัง 15 กิโลกรัม จากถังละ 353 บาท เป็นถังละ 395 บาท หรือปรับขึ้นถังละ 42 บาท พบว่ามีผลให้ต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จให้ต้นทุนอาหารปรุงสำเร็จ อาหารตามสั่ง เพิ่มขึ้นจานละ 15-20 สตางค์ โดยคำนวณจากก๊าซหุงต้ม 1 ถัง ปรุงอาหารได้ 200-300 จาน/ชาม เช่น ก๋วยเตี๋ยว มีต้นทุนก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้นชามละ 1.88 บาท จากเดิมอยู่ที่ชามละ ที่ชามละ 1.68 บาท หรือต้นทุนก๊าซหุงต้มเพิ่มขึ้นชามละ 20 สตางค์ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลที่ผู้ประกอบการอาหารจานด่วนจะปรับขึ้นราคาขาย เพราะกระทบต้นทุนการผลิตอาหารน้อยมากไม่ถึง 1 บาท

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน