เพชรบูรณ์ ปล่อยสัตว์ป่า 7 ชนิด จำนวน 609 ตัว คืนสู่ผืนป่าธรรมชาติ ภายใต้โครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์”


เพชรบูรณ์ ปล่อยสัตว์ป่า 7 ชนิด จำนวน 609 ตัว คืนสู่ผืนป่าธรรมชาติ ภายใต้โครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์”
เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” โดยมีหัวหน้าส่วนราช เจ้าหน้าที่ป่าไม้ พร้อมนักเรียนและประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์การปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติครั้งนี้ เพื่อเพิ่มและฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่า ให้มีความสมดุล เสริมระบบนิเวศในธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนสัตว์ป่า และทรัพยากรในธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น โดยการปล่อยสัตว์ป่าครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ชนิด ประกอบด้วย กวางป่า เก้ง เนื้อทราย ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ป่าตุ้มหูแดง ไก่ฟ้าพญาลอ และนกยูงไทย รวม 609 ตัวนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา มีสัตว์ป่าถูกคุกคามค่อนข้างมาก ทั้งการบุกรุกป่า การลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่า ทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดสูญพันธุ์และอีกหลายชนิดตกอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ โครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ จะเป็นการสร้างความสมดุลแก่ผืนป่าได้เป็นอย่างดี โดยสัตว์ป่าที่ปล่อย จะถูกนำมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เกิดความคุ้นเคยกับธรรมชาติก่อน

หลังจากปล่อยออกไปแล้ว จะมีคณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติ 3 คอยเกาะติด อารักขาสัตว์ป่า ลาดตระเวน ติดตามสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้แน่ใจว่า สัตว์ป่าเหล่านี้สามารถปรับตัวและอยู่รอดทั้งนี้เขตห้ามล่าสัตว์ ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่ากลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว มีพื้นที่กว่า 4 แสนไร่ สภาพธรรมชาติของป่ายังอุดมสมบูรณ์ จึงมั่นใจว่า สัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

จะสามารถดำรงชีวิตสืบขยายพันธุ์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนตระหนัก นอกจากจะไม่ล่าสัตว์แล้ว ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสของผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่าแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย

ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์