Uncategorized

สานพลังประชารัฐ!5ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเชิญชวนหน่วยงานซื้อสับปะรดหนุนเกษตรกร

สานพลังประชารัฐ!5ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเชิญชวนหน่วยงานซื้อสับปะรดหนุนเกษตรกร
วันที่ 26 พ.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธีรพันธ์ นันทกิจ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนาย สมพร ปัจฉิมเพชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่สับปะรดในสภาวะผลผลิตล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตามโครงการไทยช่วยไทย สร้างพลังประชารัฐ ไทยนิยมยั่งยืน จึงเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนราชการ ช่วยกันอุดหนุนรับซื้อสับปะรดผลสดโดยตรงจากเกษตรกร กิโลกรัมละ 4 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรช่วงระยะนี้ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อสับปะรดผลสดได้ที่หมายเลข 092-5063993

//////////////ภาพ/ข่าว: เอกภพ วงษ์ประเสริฐ จ.ประจวบฯ