Uncategorized

จ.อุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา…!!!

จ.อุทัยธานี…!!@ พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา…!!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น. ณ บ้านมะนาวหวาน ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลกานขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา หลักสูตร โคก หนอง นา โมเดล

พร้อมตรวจเยี่ยมการทำฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้ โดยมี หน่วยทหาร มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.4 พัน.1) อ.ทัพทัน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันเปิดโครงการกว่า 200 คน ซึ่งโครงการนี้เปิดมาตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 61 จนถึง 22 มิ.ย. 61 กิจกรรมต่างๆของแต่ละวันมีตั้งแต่ ปรับพื้นที่(เอามื้อ ปันแรง) กิจกรรมฐานเรียนรู้ แปลรูปผลไม้เช่น มะม่วง มะขาม กล้วย โดยมีวิทยากรมาจากจังหวัด มาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยพลังกาย พลังใจ พลังปัญญา

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน …แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897