จ.ชัยนาท… [email protected] อำเภอสรรคบุรี จัดแถลงข่าวงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชา “วีรบุรุษ แม่น้ำน้อย”[email protected]!


จ.ชัยนาท…
[email protected] อำเภอสรรคบุรี จัดแถลงข่าวงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชา “วีรบุรุษ แม่น้ำน้อย”[email protected]! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี ถิ่นวีรชนขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่
21 มิ.ย.61 เวลา 18.00 น. ที่ บริเวณวัดมหาธาตุ ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จึงคณากิจ นายอำเภอสรรคบุรี และนายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เตรียมจัดงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชาถิ่นวีรชนขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 9 ถึง 10 กรกฎาคม 2561 โดยมีข้าราชการ และประชาชนชาวอำเภอสรรคบุรี พร้อมใจกันแต่งชุดไทยย้อนยุคร่วมฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองแพรกศรีราชาถิ่นวีรชนขุนสรรค์วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย

ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดชัยนาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสรรคบุรี คือถือตัวตนว่าเป็นลูกหลานผู้สืบสายเลือด พ่อขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย ผู้นำชาวบ้านในศึกบางระจันคนสำคัญ เมื่อ ครั้นปี พ.ศ.2309 และถือตัวตนว่าเป็นผู้สืบสายมรดกวัฒนธรรมพันปี มาแต่ยุคสุโขทัย สืบเนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่ 1 ด้านที่ 4 ได้กล่าวถึงเมืองแพรก คือ เมืองสรรคบุรี ในปัจจุบันว่าอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงสุโขทัย อีกทั้งหลักฐานทางโบราณสถานโบราณวัตถุที่สำคัญในพื้นที่ ซึ่งเป็นมรดกที่สืบทอดต่อเนื่องมานับพันปี ที่ได้หล่อหลอมเป็นวัฒนธรรม และประเพณีอันทรงคุณค่าในรูปของวิถีชีวิต ความเชื่อ และอุดมคติในการดำรงชีวิต ควรค่าแก่การเผยแพร่ออกสู่สายตาสาธารณชน โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง ผสมการละครเทิดวีรกรรมขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย จัดแสดงในภาคค่ำ วันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณวัดมหาธาตุ ตั้งแต่เวลา 20.30 น.- 22.00 น.นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแสดงวิถีชีวิตคนเมืองแพรกศรีราชาและพ่อขุนสรรค์ ในรูปแบบตลาดย้อนยุค /จัดกิจกรรมขบวนรถเล่าเรื่องเมืองแพรกศรีราชา บริการแก่นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมโบราณสถานที่สำคัญ จำนวน 10 คัน ฟรี /ชมศิลปะการแสดงดงตรีไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน / และจัดจำหน่ายสินค้า OTOP

….ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั้วภูธร จ.ชัยนาท ภาพ/ข่าว/รายงาน…แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897