Uncategorized

จ.อุทัยธานี….!!@ โครงการหน่วยแพทย์ อาสา นำหน่วยแพทย์เตลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการ ประชาชน….!!

จ.อุทัยธานี….!!@ โครงการหน่วยแพทย์ อาสา นำหน่วยแพทย์เตลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการ ประชาชน….!! จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม อบต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ.จ.อุทัยธานี เป็นประธานในพิธีแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมี นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี

นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอสว่างอารมณ์ นายชูชาติ สารีนนท์ นายก อบต.ไผ่เขียว นายชูชีพ สารีนนทร์ สจ.เขต 2 อ.สว่างอารมณ์ นายสมคิด พวงชื่น นายกเทศมนตรี ต.สว่างอารมณ์ นางวิภา คำแหงพล สาธารณสุข อ.สว่างอารมณ์ อสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในปี 2561 จ.อุท้ยธานีร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว.ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)ทางโรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลสว่างอารมณ์และโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนโดยบูรณาการไปพร้อมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนมีกิจกรรมตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และยังเปิดให้ผู้ที่มีจิตรอยากเป็นอาจารย์บริจากอวัยวะต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลเพื่อเป็นสาธารณกุศล

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897