ข่าวเชียงใหม่

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว ฝายหลวงซ่อมด่วนถูกน้ำกัดเซาะคณะสงฆ์หาเงินช่วยซ่อมแล้ว

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
260661_ฝายหลวงซ่อมด่วนถูกน้ำกัดเซาะคณะสงฆ์หาเงินช่วยซ่อมแล้ว
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 0700 น.ฝายหลวงแม่นาวาง บ้านโป่งพัฒนา ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เกิดน้ำกัดเซาะหน้าฝายและพังลงเสียหายเพียงส่วนหน้าและสปิงเวย์ซึ่งต้องทำการซ่อมด่วนกลัวจะเป็นอันตรายต่อประชาชนลุ่มฝาย แต่ส่วนแกนฝายรับน้ำยังแข็งแรงดีไม่มีรอยรั่ว ซึ่งทางพลเอกธนา จารุวัตร์ ได้เดินทางมาตรวจและหางบประมาณมาช่วย ทางคณะพระสงฆ์ 3 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามามอบเงินเพื่อซื้อปูนแล้วและจะจัดผ้าป่าหาเงินซื้อปูนเพิ่มฝายหลวงแม่นาวาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางพลเอกธนา จารุวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตแม่ทัพน้อยที่ 3 ได้ร่วมกับชาวบ้านร่วมส่วนราชการประชาชน ทหาร ได้ร่วมกันสร้างเก็บกักน้ำเพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีเมื่อปี 2560 ทำให้ เกษตรกรได้ลดค่าใช้จ่ายลงทุนในการเพาะปลูกลงมากไม่ต้องสูบน้ำเขานาหรือสวน เพราะได้ใช้น้ำจากฝายหลวง ช่วยเกษตรกรได้หลายตำบล ไม่น้อยกว่า 6,000 ไร่

แต่ในช่วงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 นั้นได้มีฝนตกลงมาหลายวันและเกิดน้ำบนสันฝายระบายน้ำไม่ทันน้ำล้นขึ้นบนสันฝายและไหลกัดเซาะหน้าฝายและสปิงเวย์ เกิดความเสียหายดินและคอนกรีตหน้าฝายถูกน้ำกัดและพังลงซึ่งทางชาวบ้านและส่วนปกครองส่วนบริหารต้องเร่งทำการแก้ปัญหาทำการซ่อมแซ่มด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ กัดหน้าฝายและป้องกันฝายพัง แต่การสร้างฝายนี้ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม ต้องรอการช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน

ทางคณะพระสงฆ์ 3 อำเภอ คืออำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเงินเข้ามาทำการสมทบช่วยเหลือ โดยทางพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ รักษาการณ์เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พระครู ดอกเตอร์สุจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอฝาง พระครูวิธานธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอแม่อาย ได้นำเงินซึ่งมาจากคณะพระสงฆ์สมทบช่วยเหลือ 142,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

มาร่วมในการซื้อปูนซีเมนต์จะได้ปูนซีเมนต์ประมาณ 1,000 กว่ากระสอบ เพื่อซ่อมหน้าฝายเพื่อให้ทันต่อการกัดเซาะของสายน้ำ และป้องกันไม่ให้หน้าฝายพัง แต่ส่วนของแกนฝายนั้นยังคงมีความคงทนและแข็งแรงอยู่ไม่พังง่ายๆๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ส่วนราชการของกรมชลประทานได้เข้ามาตรวจสอบแล้วยังคงทนต่อสภาพที่จะเก็บน้ำได้

และทางคณะพระสงฆ์ทั้ง 3 อำเภอ คืออำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือกันจะจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาเงินสมทบเพิ่มซื้อปูนซีเมนต์เพิ่มเติมอีก เพราะอยากจะให้ฝายหลวงนี้มีความทนทานและเก็บน้ำได้นานๆ แต่ก็สร้างความหวาดผวาให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยลุ่มฝายเหมือนกันแต่ทางส่วนฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหารได้จัดเวรยามเพื่อตรวจสอบระดับน้ำในช่วงที่ฝนตกลงมามากๆแล้ว24 ชั่วโมง ผู้ที่อยากทำบุญเพื่อช่วยเหลือก็สามารถที่จะส่งเงินหรือมามอบเงินที่วัดป่าแดง วัดใหม่โพธิ์งาม และที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงได้

 

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว