มณฑลทหารบกที่ 38 แจกกระเทียมให้กำลังพลเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ


มณฑลทหารบกที่ 38 แจกกระเทียมให้กำลังพลเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ
27 มิถุนายน 2561 พลตรีธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบกระเทียมให้กำลังพล มณฑลทหารบกที่ 38 ซึ่งรับซื้อมาจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ พื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3,000 กิโลกรัม ตาม นโยบายกองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้นำมาแจก ให้กับกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 38 จำนวน 350 นายโดยแจกคนละ 2 กิโลกรัม ส่วนที่เหลือนำไปใช้ประกอบเลี้ยงอาหารให้กับกำลังพลทหารต่อไป ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน