Uncategorized

แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ ร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 08.00 นาฬิกา แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ

ร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และน้อมนำแนวพระราชดำริด้านคุณธรรมของพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ พร้อมถวายปัจจัยให้กับ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จำนวน 1,642 บาท ณ บริเวณหน้าอาคาร 6 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งในครั้งต่อไปจะจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ต่อไป


////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////