Reporter&Thai Army

จังหวัดนนทบุรี // มทบ.๓๘,ประธานชมรมแม่บ้าน,ครอบครัวและนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๖๑,๑๗๑๕ พล.ต.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.มทบ.๓๘ พร้อมด้วยคุณสุพัตรา ศรีสว่าง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.มทบ.๓๘ ได้นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร หน่วยทหารในพื้นที่ จว.น.น. ประกอบด้วย มทบ.๓๘ ,ม.๒ พัน.๑๐,ม.๒ พัน.๑๕,
กรม ทพ.๓๒, ครอบครัวและนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง มทบ.๓๘ จำนวน ๔๕๐ นาย ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดน้ำล้อม อ.เมือง จว.น.น.