นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในเรื่องการค้น จับกุม คุมขัง ปล่อยชั่วคราวและการประกันตัว”


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ สภาทนายความ กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

บรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในเรื่องการค้น จับกุม คุมขัง ปล่อยชั่วคราวและการประกันตัว” จัดโดย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน