ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอไชยปราการทจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4 บริเวณวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ตำบลหนองบัว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอไชยปราการทจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 4 บริเวณวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ตำบลหนองบัว

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ร้อยโท วัชรา ธวัชไชย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน