ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เปิดการอบรมชี้แจง…บรรยายให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ค่ายพ่อขุนผาเมือง

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เปิดการอบรมชี้แจง…บรรยายให้ความรู้แก่ทหารกองประจำการก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ค่ายพ่อขุนผาเมือง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 พลตรี ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนที่มีกำหนดครบปลดประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้ ในส่วนของค่ายพ่อขุนผาเมือง ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 36 และ กองพลทหารม้าที่ 1 รวมทั้งสิ้น 815 นาย ณ สโมสรมาศึก กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

จากนั้น ได้มีการจัดการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ พลโท ดร. ไพโรจน์ วรรณตรง บรรยายเรื่องการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติและการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บทบาทหน้าที่ของทหารกองหนุน , สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตพิษณุโลก จัดบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ของทหารผ่านศึก, ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 36 จัดบรรยายเรื่องสิทธิต่างๆ ของทหารกองหนุน หลังปลดประจำการ และสำนักงานสัสดีอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ และสัสดีอำเภอจังหวัดพิจิตร ชี้แจงขั้นตอนการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกทหารกองหนุน