ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดดงเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลเนินมะกอก

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดดงเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลเนินมะกอก

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม.และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 20 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดดงเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณวัดดงเย็นมีความสะอาด เรียบร้อย สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม สร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน