วันพุธ ที่ 8 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

!!ด่วน!! แจ้งแรงงานต่างด้าวพีน้องชาวเมียนมา หยุดเดินทางมายังด่านพรมแดนแม่สาย ที่พักกักกันชั่วคราวเต็ม ไม่เพียงพอแล้วถ้าแออัดกว่านี้ เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

!!ด่วน!! แจ้งแรงงานต

Read more

!!ชาวแม่สาย!! ขอร้องแรงงานต่างด้าว หยุดเดินทางมายังด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย เพื่อเป็นการป้องกันโควิด-19 และเป็นผลดีต่อตนเอง

!!ชาวแม่สาย!! ขอร้อง

Read more

COVID19 ” แบ่งปันให้กัน ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 37 รับมอบหน้ากากอนามัยจากเทศบาลนครเชียงราย….ส่งต่อความห่วงใยให้กับกำลังพลและครอบครัว

COVID19 ” แบ่ง

Read more

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย มอบวัสดุร่วมใจต้านภัยเชื้อไวรัส COVID-19

เหล่ากาชาดจังหวัดเชี

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากไม่จำเป็นอย่าเดินทางหรือรวมกลุ่มกัน หวั่นติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองเขตติดติดต่อระหว่างจังหวัดรอบจังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพิ่มรางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาป่าดอยจระเข้ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้หาตัวมาดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดโดยเร็ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

จังหวัดเชียงรายเผยมีผู้ติดเชื้อ 3 ราย ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับจาก กทม. และปริมณฑล ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

จังหวัดเชียงรายเผยมี

Read more

จังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบทในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายดำเนิ

Read more

จังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จังหวัดเชียงรายติดตา

Read more

!!ด่วน!! ผู้ว่าเชียงราย ออกคำสั่งระงับทางเดินเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย และ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ด้าน อ.เชียงของ เป็นการชั่วคราว

!!ด่วน!! ผู้ว่าเชียง

Read more

ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019 หรือ โควิด -19 เปิดแถลงสถานการณ์ล่าสุดถึงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก

Read more

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 6 คืนแรก

จังหวัดเชียงรายจัดพิ

Read more

คณะทำงานป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดเชียงรายหารือการจัดการปัญหาพิษสุนัขบ้าให้เป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

คณะทำงานป้องกันควบคุ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และบริเวณ วัดปงอ้อ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

จังหวัดเชียงราย สร้างกิจกรรมความร่วมมือกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อโควิค-19 พื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จังหวัดเชียงราย สร้า

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระดมฉีดน้ำทั่วเมือง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชน หน่วยงาน ทุกองค์กรฉีดพ่นละอองน้ำให้ทั่วเมืองสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและเพื่อสร้างโอกาสในการทำฝนเทียม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

จังหวัดเชียงรายประชุมจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ออกข้อสั่งการนายอำเภอคุมเข้มและประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนในพื้นที่

จังหวัดเชียงรายประชุ

Read more

จังหวัดเชียงรายร่วมกับ อบจ.เชียงราย จัดสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อบรรเทาผลกระทบจากคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพและพลานามัยของประชาชน

จังหวัดเชียงรายร่วมก

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

🎀🎊 สำนักงานประชาสัมพ

Read more

จังหวัดเชียงรายปล่อยแถวชุดปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกันและดับไฟป่า นำร่องตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

จังหวัดเชียงรายปล่อย

Read more

ผู้ว่าฯเชียงรายนำกำลังทุกภาคส่วน ดีเดย์ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื่นให้กับอากาศ หลังค่าคุณภาพอากาศปกคลุมจังหวัดเชียงรายอย่างหนาแน่นด้วยกลยุทธ์ “ชาวเชียงรายจะสร้างเมฆ”

ผู้ว่าฯเชียงรายนำกำล

Read more

มณฑลทหารบกที่ 37 กรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเวทีเสวนาสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2563

มณฑลทหารบกที่ 37 กรม

Read more

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

รองผู้อำนวยการรักษาค

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง ร่วมทำการดับไฟป่า พร้อมกับทำแนวกันไฟ ระยะทาง ประมาณ 3 กม. ณ บริเวณป่าชุมชน บ.ม่วงกาญจน์ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) รวมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสCOVID-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง ยืนยันทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชาวเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

จังหวัดเชียงรายรุกหนักระดมการติดตามสถานการณ์และผนึกกำลังแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันเพื่อลดความเดือดร้อนจากฝุ่นควันที่ลอยเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่

จังหวัดเชียงรายรุกหน

Read more

จังหวัดเชียงรายเตรียมมาตรการรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีและจากเมืองกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid -19 อื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของชาวเชียงราย

จังหวัดเชียงรายเตรีย

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เดินหน้าจัด โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อบูรณาการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์ปฏิบัติการบริหา

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

อินเด็กซ์ร่วมกับสิงห์ปาร์คเชียงรายเปิดตัวโปรเจคยักษ์ VILLAGE OF ILLUMINATION งานไลท์เฟสติวัลครั้งแรกในไทยใหญ่ที่สุดในเอเชียพร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวร่วมสมัย สอดคล้องกับเชียงรายเมืองแห่งกีฬาและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

อินเด็กซ์ร่วมกับสิงห

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ บูรณาการร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด”

ศูนย์ปฏิบัติการบริหา

Read more

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมผ่าน VCT กับกองทัพภาคที่ 3 ยกระดับความเข้มข้นพร้อมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ครั้งที่ 19

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟ

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายประกอบพิธีบูชาอธิษฐานจิตเจิมป้ายประมูลทะเบียนเลขสวยมงคล หมวดอักษร กษ. จำนวน 301 เลขหมาย ที่วัดพระธาตุดอยตุง หวังมีผู้สนใจเข้าร่วมเสนอประมูลครั้งนี้กว่า 12 ล้านบาท

สำนักงานขนส่งจังหวัด

Read more

จังหวัดเชียงรายร่วมกับฝ่ายการคณะสงฆ์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมราชานุวัตร

จังหวัดเชียงรายร่วมก

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจัดกิจกรรมโครงการแว่นสายตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ให้แก่ผู้สูงวัยขาดแคลน ที่จังหวัดเชียงราย

ห้างแว่นท็อปเจริญร่ว

Read more

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมโครงการ (Project Kick Off) และฝึกอบรมเป็นวิทยากรสำหรับการใช้ “Application พ้นภัย”

สำนักงานบรรเทาทุกข์แ

Read more

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ผ่าน VTC ครั้งที่ 18

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟ

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ ด้วยทรงห่วงใยและเป็นเกียรติประวัติแก่วงษ์ตระกูล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

จังหวัดเชียงรายจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังอาสารักษาดินแดน (อส.)  ประจำปี 2563 ครบรอบ 66 ปี เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียสละ อุทิศกายใจเพื่อชาติบ้านเมือง

จังหวัดเชียงรายจัดงา

Read more

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมเคลื่อนร่างและวางพวงหรีด ไว้อาลัยแก่ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้สละชีวิตเพื่อพิทักษ์ความสงบสุขของประชาชน ที่ จังหวัดเชียงราย

รองผู้บัญชาการมณฑลทห

Read more

กองเกียรติยศตั้งแถวสดุดีรับร่างของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้สละชีวิตเพื่อพิทักษ์ความสงบสุขของประชาชน

กองเกียรติยศตั้งแถวส

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนร่วมกันจัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมและประชุมอิ้วเมียนโลกสุดอลังการที่จังหวัดเชียงราย

ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนร่วม

Read more

จังหวัดเชียงรายร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดกิจกรรมวิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุดกระจายความสุข ทั่วไทย หวังปลุกกระแสการท่องเที่ยวเมืองรอง และการออกกำลังกาย รายได้มอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จังหวัดเชียงรายร่วมก

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวั นมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

ผู้ว่าฯ เชียงรายชื่นชมการทำงานของทีมสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กรณีรับมือไวรัสโคโรน่า และภัยสาธารณะอื่น ๆ

ผู้ว่าฯ เชียงรายชื่น

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

จังหวัดเชียงรายเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดกิจกรรม Big cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายเปิดโ

Read more

ภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงรายกระจายความร่สมมือแก้ไขปัญหาหรือลดสาเหตุของการเกิดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ภาคีเครือข่ายจังหวัด

Read more

จังหวัดเชียวรายร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดโครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

จังหวัดเชียวรายร่วมก

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

องคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย

องคมนตรีเยี่ยมให้กำล

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

กองกำลังผาเมืองบูรณาการทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมืองบูรณา

Read more

กองกำลังผาเมืองบูรณาการทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทานพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน ประจำปี 2563 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมืองบูรณา

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

ปภ.เขต 15 เชียงรายจัดการฝึก อปพร. กว่า 107 ชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชน

ปภ.เขต 15 เชียงรายจั

Read more

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงรายร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 37 ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563

สำนักงานสงเคราะห์ทหา

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

จังหวัดเชียงรายเปิดบ้านต้อนรับทัพนักปั่นจาก 19 ประเทศในแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย รายการ 26th Asian Mountain Bike Continental Championships &12th Asian Junior Mountain Bike Continental Championships

จังหวัดเชียงรายเปิดบ

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ผ่าน VTC ครั้งที่ 16

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟ

Read more

เราดูแลทหารไทย ทุกพื้นที่ ทุกตารางนิ้ว” ชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาดูแลสุขภาพ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ในพื้นที่ที่ห่างไกล ณ บ้านผาฮี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

“เราดูแลทหารไทย ทุกพ

Read more

จังหวัดเชียงรายระดมเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนตำบลในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าหมอกควันกว่า 400 คนจาก 14 อำเภอ พร้อมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานชุดลาดตระเวนตำบลเตรียมพร้อมเฝ้าระวังคุมเข้มสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและการลักลอบเผาทุกชนิด

จังหวัดเชียงรายระดมเ

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจั

Read more

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กสทช. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์ที่จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการติดตามและป

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายร่วมกับเครือข่ายศิลปินขัวศิลปะจัดงานพาวิลเลี่ยนร่วมสมัย สร้างแลนด์มาร์คใหม่งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 บ่งบอกเอกลักษณ์แห่งเชียงรายเมืองศิลปะ

สำนักงานวัฒนธรรมจังห

Read more

กมธ.ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กมธ.ป้องกันและบรรเทา

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน เปิดตัวโครงการข่วงหลวงพญามังราย ครบรอบ 758 ปี เมืองเชียงราย

เครือข่ายองค์กรภาคปร

Read more

จังหวัดเชียงรายเฉลิมฉลองครบรอบ 758 ปี จัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดประจำปี 2563 สะท้อนการเป็นเมืองแห่งศิลปะและเมืองแห่งการกีฬาได้อย่างลงตัว

จังหวัดเชียงรายเฉลิม

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง สนธิกำลังฝ่ายปราบปรามจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติดได้พร้อมของกลางกว่า 1,700,000 เม็ด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

กองกำลังผาเมืองจับกุมผู้ต้องหา 3 คน พร้อมของกลางยาบ้า 1,700,00 เม็ด

กองกำลังผาเมืองจับกุ

Read more

ศป.บส.ชน. จับกุมยาเสพติด รายสำคัญ ผู้ต้องหา จำนวน 2 คน (เสียชีวิต 1 คน) พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 400,000 เม็ด, ไอซ์ 2 กก.

ศป.บส.ชน. จับกุมยาเส

Read more

คณะกรรมการนโนบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ประชุมพร้อมลงนามความร่วมมือของอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการนโนบายบริห

Read more

พายุมาแล้วผ่านไป…….แต่…ทหาร…ยังคงเคียงข้างประชาชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 นำชุดช่าง พร้อมจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอแม่จัน.

” พายุมาแล้วผ่

Read more

พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเชียงราย

. พันจ่าเอก สาคร สิท

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายมอบหนังสืออนุญาต 4- 01 ให้เกษตรกรลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกร

Read more

สำนักงาน กสทช.เขต 34 (เชียงราย) ร่วมกับสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย เขต 34 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขตเชียงราย ได้จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายมอบหนังสืออนุญาต 4- 01 แก่เกษตรกรล ดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของรัฐบาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกร

Read more

ขนมวันเด็ก ” ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3104 ร่วมมอบขนมของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 พร้อมร่วมทำบุญตักบาตรแก่เด็กๆ ในชุมชนบ้านแจมป๋อง

” ขนมวันเด็ก &

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

จังหวัดเชียงรายจัดประกวดโคเนื้อ “โคบาลล้านนาครั้งที่ 2” สร้างการรับรู้เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับเครือข่ายผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดปร

Read more

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ฉลองครบรอบ 27 ปี เปิดให้บริการหอผู้ป่วยในชั้น 5 เผยโปรโมชั่นค่า “ลูกค้าประกันชีวิตอุ่นใจ” ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดคอนเสิร์ต “คนสู้ไฟ เพื่อลมหายใจของชาวเชียงราย” ระดมทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ปี 62-63

จังหวัดเชียงรายเตรีย

Read more

เชียงรายประชุมเตรียมความพร้อม การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เชียงรายประชุมเตรียม

Read more

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ จากกองทัพภาคทัพ 3 ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ครั้งที่ 13

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟ

Read more

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันนี้ 8 มกราคม 2563

Read more

ช่วยกัน ตอก…ยึด…มุง…” รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ลงพื้นที่นำชุดช่างกองร้อยทหารพรานที่ 3108 และ จิตอาสาอำเภอแม่จัน ซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอาศัยของราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

” ช่วยกัน ตอก&

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 8 มกราคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

ส่งทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัย ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ จิตอาสาบริการ ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง ตั้งจุดบริการประชาชน…วันสุดท้าย…ส่งพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางปลอดภัย ในห้วงปีใหม่ 2563

” ส่งทุกคนเดิน

Read more

จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ระดับจังหวัดและผู้บริหาร อปท. ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาภัยในระดับพื้นที่

จังหวัดเชียงราย ขับเ

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ พื้นที่ อำเภอเชียงของ และ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ปฏิบัติการบริหา

Read more

จังหวัดเชียงรายชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน @เชียงแสน สองฝั่งโขงเชื่อมโยงไทย-ลาว ท่องเที่ยวอนุรักษ์แม่น้ำโขง พบศิลปินมากมาย ในวันที่ 11-12 มกราคม 2563

จังหวัดเชียงรายชวนร่

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ พื้นที่ อำเภอเชียงของ และ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ปฏิบัติการบริหา

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวมั่นใจในทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ที่จะนำไปสู่เมืองแห่งความสุข ที่ปลอดภัย สะอาด และน่ายล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญของพระราชทาน มอบให้ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

จังหวัดจันทบุรี ห่วงสถานการณ์ภัยแล้งเนื่องจากปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่าปีที่ผ่านมา คณะกรรมการส่วนอำนวยการป้องกันภัยแล้งประชุมวางแผนเตรียมรับมือบริหารจัดการน้ำ ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

จังหวัดจันทบุรี ห่วง

Read more

จังหวัดเชียงรายประชุมติดตามผลการรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ตอบสนองนโยบาย”ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

จังหวัดเชียงรายประชุ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายติดตามผลการรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ให้ได้ผลดีอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวึดเชียงราย พร้อมคณะตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ผู้ว่าราชการจังหวึดเ

Read more

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (วันที่สี่)ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จังหวัดเชียงรายจัดปร

Read more

เกิดพายุลมแรงและลูกเห็บตกหนักใน 4 อำเภอของจังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายในพื้นที่หลายหมู่บ้าน กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจความเสียหายและ ให้ ผอ.ศูนย์ อปพร.ทุกอำเภอเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

เกิดพายุลมแรงและลูกเ

Read more

จังหวัดเชียงรายสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562 วันแรก(27 ธ.ค.62)

จังหวัดเชียงรายสรุปผ

Read more

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) -นายกวี ประสมพล และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้บริการนักท่องเที่ยว

-เรียนผู้บริหารฯ เพื

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรว

Read more

แม่ทัพน้อยที่3 นำทัพเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ ตามแผนปฏิบัติร่วม สามเหลี่ยมทองคำ

แม่ทัพน้อยที่3 นำทัพ

Read more

การยางแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ปตท. เปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผู้ประกอบการยางพาราที่จังหวัดเชียงราย

การยางแห่งประเทศไทย

Read more

จังหวัดเชียงรายเข้มงวดต่อทุกมาตรการในการปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

จังหวัดเชียงรายเข้มง

Read more

กองกำลังผาเมือง ปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด กลุ่มขบวนการเสียชีวิต 2 ศพ สามารถตรวจยึดยาไอซ์ จำนวน 20 เป้ รวมน้ำหนักประมาน 600 กิโลกรัม บริเวณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง ปะทะ

Read more

เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 วัด 9 อำเภอในจังหวัดเชียงราย พร้อมพิธีตักบาตรดอกไม้สดตามวัฒนธรรมวิถีไทย

เทศบาลนครเชียงรายจัด

Read more

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ร่วมกับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ย วในเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากเมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การท่องเที่ยวแห่งประ

Read more

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในจังหวัดเชียงราย จัดโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ส่งความสุขในการเดินทาง

หน่วยงานในสังกัดกระท

Read more

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 จากการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟ

Read more

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงรายรุกใช้การประชาสัมพันธ์ให้เป็นสื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายจัดโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยสร้างการรับรู้ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนไปใช้สิทธิลงคะแนนอย่างมีคุณภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

จังหวัดเชียงรายนำร่องฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลแม่ยาว เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติอื่น ๆ

จังหวัดเชียงรายนำร่อ

Read more

คริสต์ศาสนิกชนร่วมอำนวยพรแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายในโอกาสวันคริสต์มาส 2019 เทศกาลแห่งความสุข

คริสต์ศาสนิกชนร่วมอำ

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนในมิติความสัมพันธ์ของการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more