วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้นำชุมชน เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชน ในหมู่บ้านตามแนวชายแดน ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จว.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง

กองกำลังผาเมือง จัดก

Read more

(คลิบ) ศป.บส.ชน. เร่งสร้างแท้งก์กักเก็บน้ำฝนให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ศป.บส.ชน. เร่งสร้างแ

Read more

จังหวัดเชียงรายมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเครื่องเตือนใจตระหนักถึงภารกิจหน้าที่อันสำคัญยิ่ง

จังหวัดเชียงรายมอบเค

Read more

ผบ.กกล.ผาเมือง ลงพื้นที่ประชุมร่วม 28 หน่วยงาน เพื่อควบคุมป้องกันโควิด-19 และสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ตามแนวตะเข็บชายแดน

ผบ.กกล.ผาเมือง ลงพื้

Read more

(คลิบ) ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมโครงการเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา โมเดล” อ.เวียงเชียงรุ้งเชียงราย

ศูนย์ปฎิบัติการบริหา

Read more

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและปรับพื้นที่เตรียมทำโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ตำรวจภูธรจังหวัดเชีย

Read more

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายจัดประชุมสภาผู้บริโภคประจำปี 63 มุ่งประเด็น “ยาชายแดน…อันตรายที่ไม่หยุดแค่ชายแดน”

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภ่พยุโรปในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

พัฒนาสังคมจังหวัดเชียงราย บริหารการดำเนินงานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย พร้อมประชุมวางแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

พัฒนาสังคมจังหวัดเชี

Read more

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 ชุด 12 นาย

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63

Read more

อบจ.เชียงราย รับมอบการบริหารในภารกิจของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย

อบจ.เชียงราย รับมอบก

Read more

(คลิป) นอภ.เชียงแสน เปิดโครงการตามพระราชดำริการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนบนพื้นที่สูง ใน จ.เชียงราย

(คลิป) นอภ.เชียงแสน

Read more

โรงครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ผลิตอาหารมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่ แปด

โรงครัวพระราชทาน อุป

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องมือแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกร

Read more

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม MOU เครือข่าย RISMEP พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น

อุตสาหกรรมจังหวัดเชี

Read more

สำนักงานธนารักษ์จังหวัดเชียงราย แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐแม่สาย โดยให้เช่าอย่างถูกต้อง จำนวน 1 พันราย ในปีงบประมาณ 63

สำนักงานธนารักษ์จังห

Read more

ศป.บส.ชน. แถลงข่าวการสกัดการลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ ไอซ์กว่า 346 กก. ผู้ต้องหา จำนวน 5 ราย ของกลางรถยนต์ จำนวน 3 คัน ในพื้นที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ศป.บส.ชน. แถลงข่าวกา

Read more

พาณิชย์จังหวัดเชียงรายนำสินค้ามาตรฐาน GI ผลไม้และผลผลิตในภาคการเกษตรจังหวัดเชียงรายมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายสู่มือผู้บริโภค

พาณิชย์จังหวัดเชียงร

Read more

ปลัดจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมชี้แจง!! ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านปกครองสภาผู้แทนราษฏร์ ของเด็กนักเรียนบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฏร์

!!ปลัดจังหวัดเชียงรา

Read more

พสกนิกรทุกภาคส่วนร่วมใจฟื้นฟูสภาพป่า เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จย่า หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พสกนิกรทุกภาคส่วนร่ว

Read more

จังหวัดเชียงรายประชุมประสานงานเตรียมการจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 2019

จังหวัดเชียงรายประชุ

Read more

กองกำลังผาเมือง เข้มข้นมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง เข้ม

Read more

(มีคลิบ) กองกำลังผาเมืองคุ้มเข้มวางแนวลวดหนาม เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตามช่องทางท่าข้ามธรรมชาติ อ.แม่สายเชียงราย

ผู้บัญชาการกองกำลังผ

Read more

ผอ.สบอ.16 ติดตามองคมนตรีเพื่อรายงานผล การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่,เชียงราย

ผอ.สบอ.16 ติดตามองคม

Read more

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัด การประชุมยกร่างประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

ศูนย์คุณธรรม(องค์การ

Read more

(มีคลิบ) รอง มทน.3/รอง ผบ.ศป.บส.ชน. ติดตามผู้บำบัดยาเสพติดโดยแมทาโดน บ.รักษ์พนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

รอง มทน.3/รอง ผบ.ศป.

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 5 โดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย แถลงผลการปฏิบัติการระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาต

Read more

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน สำนักนายกรัฐมนตรีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประสานเตรียมการแก้ไขการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ

ศูนย์ประสานการปฏิบัต

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบเงินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กว่าแปดแสนบาทเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ฯ รักษาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบ 93 พรรษา

จังหวัดเชียงรายจัดพิ

Read more

ทหารกองกำลังผาเมือง ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ยึดยาบ้า ประมาณ 200,000 เม็ด

ทหารกองกำลังผาเมือง

Read more

ผบก.ภ.จว.เชียงราย จัดโครงการเลี้ยงอาหารและมอบถุงยังชีพให้กับข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการและครอบครัว

ผบก.ภ.จว.เชียงราย จั

Read more

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลศูนย์เชียงราย ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

จังหวัดเชียงรายจัดกิ

Read more

(มีคลิบ) มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน. ลงพื้นที่ บ.เวียงหมอก ติดตามโครงการ Quick Win แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง

มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน. ล

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ ให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ แห่งที่ 17 เพื่อปกป้องและเสริมความมั่นใจให้บุคลากรทางการแพทย์ – ประชาชนพ้นภัยโควิด – 19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีเจริญพระพุทธมณฑลสมโภช เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา

จังหวัดเชียงรายจัดพิ

Read more

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ตู้ตรวจคนไข้) ให้แก่บุคคลากรการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มูลนิธิราชประชานุเคร

Read more

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย

รองผู้บัญชาการทหารสู

Read more

จังหวัดเชียงราย ปล่อยชุดปฏิบัติการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่ เพื่อสร้างความรับรู้ บังคับใช้กฎหมาย และสร้างความร่วมมือและแนวร่วมในการเฝ้าระวังสกัดกั้นยาเสพติด

จังหวัดเชียงราย ปล่อ

Read more

DSI บูรณาการร่วมกับกรมการปกครอง และจังหวัดเชียงราย ตรวจสอบกรณีคนต่างด้าวสวมสิทธิสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และใช้สิทธิไปประกอบธุรกิจต้องห้ามของคนต่างด้าว

DSI บูรณาการร่วมกับก

Read more

หนึ่งในพ่อของ 13 หมู่ป่า ถูกเจ๊นกพญาลิงแสบ!! หลอกเรียกรับเงิน 80,000 บาท เพื่อเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำหลวงเหมือนกัน

!!หนึ่งในพ่อของ 13 ห

Read more

(คลิบ) ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรม หน่วยทหารบริการตัดผมฟรี ณ บ.จะพือ ม.16 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรม

Read more

ผบช.สตม. ลงพื้นที่เชียงรายแถลงข่าวจับกุมขบวนการพนันออนไลน์ (อ้วนปิยพร) ได้ผู้ต้องหาชาวต่างด้าว-ไทย ร่วม 40 ราย ยอดเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้าน

ผบช.สตม. ลงพื้นที่เช

Read more

ท่านเจ้าคุณพบโชค นำสื่อมวลชนชมการพัฒนาการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 นอนเปิดให้นักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่น ๆ เข้ามาแสวงบุญปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วยปลากั้ง เชียงราย

ท่านเจ้าคุณพบโชค นำส

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดและขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ไม่ให้มีการระบาดซ้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

สตูล ทหาร ร.5 พัน 2 ยกครัว เคลื่อนที่ ปรุงอาหารเช้าให้ชาวบาน ปูพรหมนำรถมอไซร์ ส่งอาหาร ถุงยังชีพ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ถึงบ้าน

สตูล ทหาร ร.5 พัน 2

Read more

จังหวัดเชียงรายออกตรวจมาตรการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย สร้างความมั่นใจในระบบการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

จังหวัดเชียงรายออกตร

Read more

ประชาชนยิ้มได้ด้วยตู้ปันสุข ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตามโครงการปันน้ำใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างพลังใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

ประชาชนยิ้มได้ด้วยตู

Read more

นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ทำการแทน ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

นายประจญ ปรัชญ์กุล ผ

Read more

ศูนย์ติดตามสถานการณ์ โควิด – 19 เชียงราย รายงานการปล่อยตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศและจังหวัดภูเก็ตหลังเข้ารับการกักตัวเอง รวม 34 ราย

ศูนย์ติดตามสถานการณ์

Read more

อำเภอเชียงของ ขานรับสถานการณ์ เร่งสร้างความตระหนักรู้ระดมทุกภาคส่วน บ้าน วัด โรงเรียน ป้องกันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายอย่างเต็มที่ ตั้งเป้าหมาย ผู้ป่วยไข้เลือดออกในอำเภอเชียงของต้องเป็น 0 ตลอดปี 2563 เน้นการขับเคลื่อนดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “คนเชียงของร่วมใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก”

อำเภอเชียงของ ขานรับ

Read more

จังหวัดเชียงรายปล่อยแถวขบวนชุดเคลื่อนที่เพื่อติดตามการดำเนินตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้น

จังหวัดเชียงรายปล่อย

Read more

ธารน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน รวบรวมข้าวสารจ้าวจากพี่น้องประชาชนในตำบลแม่ยาวส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ธารน้ำใจคนไทยไม่ทิ้ง

Read more

กองทัพภาคที่ 3 ประชุมทางไกลกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ ก่อนเตรียมการจัดทำแผนบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

กองทัพภาคที่ 3 ประชุ

Read more

We Care For All : หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 นำทหารจิตอาสาออกปฏิบัติการแจกจ่ายถุงยังชีพ ข้าวสาร หน้ากากอนามัย พร้อมบริการตัดผมฟรี ให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่สาย

We Care For All : หน

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้รับรายงานว่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในช่วงการปิดศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักงานประชาสัมพันธ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว ช่วยเหลือประชาชนในช่วงประสบความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เข้มในมาตรการป้องกันการฝ่าฝืนตามประกาศในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

อำเภอพญาเม็งราย จังห

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31ร่วมกับภาคเอกชน นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนบนดอยผาตั้ง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

กองกำลังผาเมือง ซุ่มโจมตี กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตรวจยึดยาบ้า จำนวน 320,000 เม็ด

กองกำลังผาเมือง ซุ่ม

Read more

!!บุกจับสินค้าหนีภาษี!! แอบลักลอบข้ามท่าน้ำเถื่อน ของแม่นักการเมืองดังแม่สาย ฝืน พรก.ฉุกเฉิน คาดคนมีสีอยู่เบื้องหลัง

!!บุกจับสินค้าหนีภาษ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาชนในทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมหารือคณะทำงานพิจารณาการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/2563

จังหวัดเชียงรายจัดปร

Read more

ทหาร ศป.บส.ชน. เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบอัคคีภัย อ.เทิง จ.เชียงราย

ทหาร ศป.บส.ชน. เข้าม

Read more

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายมั่นใจในกระบวนการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่มีความปลอดภัยและไว้วางใจได้ พร้อมขอให้สังคมเอื้ออาทรดูแลให้กำลังใจแก่ผู้หายจากการป่วยด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายแพทย์สาธารณสุขจัง

Read more

หน่วยงานภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อส่งมอบต่อไปยังสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

หน่วยงานภาคเอกชน ร่ว

Read more

(คลิป) ตร.ภาค 5 ปกครองแม่สาย จับ 4 สาว ลูกน้องนายทุนใหญ่แอบลักลอบ เปิดรับแทงพนันออนไลน์ ที่ทางเจ้าหน้าที่มีมาตาการกวาดล้างให้สิ้นซาก

(คลิป) ตร.ภาค 5 ปกคร

Read more

!!ด่วน!! แจ้งแรงงานต่างด้าวพีน้องชาวเมียนมา หยุดเดินทางมายังด่านพรมแดนแม่สาย ที่พักกักกันชั่วคราวเต็ม ไม่เพียงพอแล้วถ้าแออัดกว่านี้ เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

!!ด่วน!! แจ้งแรงงานต

Read more

!!ชาวแม่สาย!! ขอร้องแรงงานต่างด้าว หยุดเดินทางมายังด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย เพื่อเป็นการป้องกันโควิด-19 และเป็นผลดีต่อตนเอง

!!ชาวแม่สาย!! ขอร้อง

Read more

COVID19 ” แบ่งปันให้กัน ” ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 37 รับมอบหน้ากากอนามัยจากเทศบาลนครเชียงราย….ส่งต่อความห่วงใยให้กับกำลังพลและครอบครัว

COVID19 ” แบ่ง

Read more

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย มอบวัสดุร่วมใจต้านภัยเชื้อไวรัส COVID-19

เหล่ากาชาดจังหวัดเชี

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน หากไม่จำเป็นอย่าเดินทางหรือรวมกลุ่มกัน หวั่นติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองเขตติดติดต่อระหว่างจังหวัดรอบจังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพิ่มรางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาป่าดอยจระเข้ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้หาตัวมาดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดโดยเร็ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

จังหวัดเชียงรายเผยมีผู้ติดเชื้อ 3 ราย ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางกลับจาก กทม. และปริมณฑล ให้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

จังหวัดเชียงรายเผยมี

Read more

จังหวัดเชียงรายดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สนองตอบต่อสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน ชุมชน และบริบทในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายดำเนิ

Read more

จังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จังหวัดเชียงรายติดตา

Read more

!!ด่วน!! ผู้ว่าเชียงราย ออกคำสั่งระงับทางเดินเข้า-ออก จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย และ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 ด้าน อ.เชียงของ เป็นการชั่วคราว

!!ด่วน!! ผู้ว่าเชียง

Read more

ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019 หรือ โควิด -19 เปิดแถลงสถานการณ์ล่าสุดถึงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก

Read more

จังหวัดเชียงรายจัดพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 6 คืนแรก

จังหวัดเชียงรายจัดพิ

Read more

คณะทำงานป้องกันควบคุมและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดเชียงรายหารือการจัดการปัญหาพิษสุนัขบ้าให้เป็นพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

คณะทำงานป้องกันควบคุ

Read more

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถบรรทุกน้ำ ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และบริเวณ วัดปงอ้อ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัม

Read more

จังหวัดเชียงราย สร้างกิจกรรมความร่วมมือกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อโควิค-19 พื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

จังหวัดเชียงราย สร้า

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระดมฉีดน้ำทั่วเมือง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชน หน่วยงาน ทุกองค์กรฉีดพ่นละอองน้ำให้ทั่วเมืองสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและเพื่อสร้างโอกาสในการทำฝนเทียม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเ

Read more

จังหวัดเชียงรายประชุมจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ออกข้อสั่งการนายอำเภอคุมเข้มและประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนในพื้นที่

จังหวัดเชียงรายประชุ

Read more

จังหวัดเชียงรายร่วมกับ อบจ.เชียงราย จัดสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อบรรเทาผลกระทบจากคุณภาพอากาศที่มีผลต่อสุขภาพและพลานามัยของประชาชน

จังหวัดเชียงรายร่วมก

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563

🎀🎊 สำนักงานประชาสัมพ

Read more

จังหวัดเชียงรายปล่อยแถวชุดปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกันและดับไฟป่า นำร่องตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

จังหวัดเชียงรายปล่อย

Read more

ผู้ว่าฯเชียงรายนำกำลังทุกภาคส่วน ดีเดย์ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื่นให้กับอากาศ หลังค่าคุณภาพอากาศปกคลุมจังหวัดเชียงรายอย่างหนาแน่นด้วยกลยุทธ์ “ชาวเชียงรายจะสร้างเมฆ”

ผู้ว่าฯเชียงรายนำกำล

Read more

มณฑลทหารบกที่ 37 กรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดเวทีเสวนาสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2563

มณฑลทหารบกที่ 37 กรม

Read more

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

รองผู้อำนวยการรักษาค

Read more