วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติใหม่ (new normal) ในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตปกติใหม่ (new normal) ในสถานการณ์โควิด-19

ณ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา และโรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป.ขอนแก่น เขต 5 จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน