ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด#อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธบาทจำลอง!”ตามฮีต,สิบสอง คลองสิบสี่::( สู่ )»วัดโนนสะอาด๛

ร้อยเอ็ด#อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธบาทจำลอง!”ตามฮีต,สิบสอง คลองสิบสี่::( สู่ )»วัดโนนสะอาด๛
วันนี้เมื่อ เวลา 08.39 น.(13 เมษายน 62) คณะสงฆ์ และชาวบ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำโดยพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ชาวบ้านโนนสะอาด และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์แบบโบราณ รู้กตัญญู รู้รักสามัคคี อ่อนโยนและ เอื้ออาทร ที่ลานร่มไทร วัดโนนสะอาด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูคัมภีย์สราภิวัฒน์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้อาวุโส ผู้สูงอายุ หนุ่มสาว และเยาวชน ชาวตำบลขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก

ทั้งนี้ พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด กล่าวว่า ด้วยคณะสงฆ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ทายก ทายิกา บ้านโนนสะอาด – โนนสวรรค์ ได้พร้อมใจกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ เริ่มปีใหม่ไทยสืบทอดกันมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่ดีงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร เต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู สนุกสนานและอบอุ่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
กิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดสระพังทอง รอบหมู่บ้านโนนสะอาด เข้าสู่มณฑลพิธีวัดบ้านโนนสะอาด การนมัสการและสรงน้ำพระนาคปรก ที่เป็นพระพุทธรูปคู่วัด คู่บ้าน เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ การสรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของปวงชนชาวไทยถือว่าเป็นประเพณีสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นประเพณีที่งดงามแสดงถึงความอ่อนน้อมกตัญญูกตเวทีเคารพต่อผู้ใหญ่บ่งบอกถึงความงดงามกตัญญูกตเวทีเคารพต่อผู้ใหญ่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงโดยบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ด้วยประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของปวงชนชาวไทยถือว่าเป็นประเพณีสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นประเพณีที่งดงามแสดงถึงความอ่อนน้อมกตัญญูกตเวทีเคารพต่อผู้ใหญ่บ่งบอกถึงความงดงามกตัญญูกตเวทีเคารพต่อผู้ใหญ่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง

////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อฯสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด