พิธีปิดการสัมมนาความรู้ด้านการเกษตรให้แก่กำลังพลของ กองทัพบกไทย และเมียนมาร์


เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๑ พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร เสธ.มทบ.๓๓/เสธ.กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมพิธีปิดการสัมมนาความรู้ด้านการเกษตรให้แก่กำลังพลของ กองทัพบกไทย และเมียนมาร์ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม. โดยมี พล.ท.อนุธัช บุนนาค หน.ศปพ.ศปก.ทบ. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมพิธีปิดการสัมมนา จำนวน ๖๐ นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย