ร้อยเอ็ดนางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล เราทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ “คนรักคลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี โดยการกล่าวปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ และเดินรณรงค์


ร้อยเอ็ดนางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล เราทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ “คนรักคลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี โดยการกล่าวปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ และเดินรณรงค์

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล เราทำความดีด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ “คนรักคลอง” ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี โดยการกล่าวปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ และเดินรณรงค์ ถือแผ่นป้าย ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และ ตามเส้นทางรอบบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี

 

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129