ทหารมทบ.27ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จ.ร้อยเอ็ด เดินหน้าบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง”5อำเภอพบ6ปัญหาร่วมช่วยแก้ไข สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–


ทหารมทบ.27ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จ.ร้อยเอ็ด เดินหน้าบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง”5อำเภอพบ6ปัญหาร่วมช่วยแก้ไข

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เเละจิตอาสา เข้าพบปะ และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ที่ อ.เมยวดี,อ.เมืองสรวง,อ.อาจสามารถ
,อ.โพนทราย, และ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

พบปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ดำเนินการประสานฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อบูรณาการร่วม 3 ฝ่ายเข้าตรวจคัดกรองผู้ค้าผู้เสพภายในชุมชน

-ปัญหาวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม/ขับรถเสียงดังเวลากลางคืน แนะนำให้ผู้ปกครองกำกับดูแลบุตรหลานของตน และตำรวจจะจัดชุดสายตรวจในพื้นที่ออกตรวจตรา เพื่อป้องปรามและได้ชี้แจงไปยังร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ห้ามแต่งรถให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เด็ดขาด

– น้ำประปาไม่พอใช้อุปโภคบริโภค
-ปัญหารถบรรทุกอ้อยวิ่งผ่านชุมชนด้วยความเร็ว

-ปัญหาขาดแหล่งเก็บกักนำ้ทางการเกษตร และมีวัชพืชผักตบชวาในหนองน้ำ ประสาน องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสำรวจและวางแผนขุดลอกคูคลองและดำเนินการกำจัดวัชพืช

-ถนนชำรุดได้ประสานทางองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการสำรวจและวางแผนในการแก้ไขปัญหาต่อไป

—///—ภาพ-ปชส.มทบ.27
ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129