Uncategorized

“มิสซิสยูนิเวิร์ส Mrs.Universe”มอบทุนสถาบันการฟื้นฟูสมรรถภาพ กศน.เมืองนครพนม

“มิสซิสยูนิเวิร์ส Mrs.Universe”มอบทุนสถาบันการฟื้นฟูสมรรถภาพ กศน.เมืองนครพนม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจครอบครัวสังคมและชุมชน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมปกติสุข

วันนี้(18 กรกฎาคม 2561) ณ ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครพนม ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นอีสาน ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย ตัวแทนคณะครูอาจารย์ และ นักเรียน ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เมืองนครพนม ให้การต้อนรับ ดร.กันธิชา ฉิมศิริ หรือ ยุ้ย มิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 (Mrs.Universe) ปัจจุบัน Mrs International ดารา นางแบบ พิธีกร และยังเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยคนแรก ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ เฟอร์รารี่ ชาเล้นจ์ เรซซิ่ง เอเชีย แปซิฟิก 2017 อีกด้วย ซึ่งเป็น นางงามผู้มากด้วยความ.สามารถ นอกจากจะทำงานด้านวงการบันเทิง นักแข่งรถหรูซุปเปอร์คาร์ อย่าง Ferrari แล้ว เธอยังร่วมมือกับเพื่อน ๆ นางงามอีกหลายชาติ ทำงานจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคมเช่นโครงการ “Beauty Queen International Charity” โดยการพาเพื่อน ๆ นางงามออกงานสังคม เช่น ไปเลี้ยงอาหารสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนหรือคนชรา ซึ่งก็แล้วแต่จังหวะและเวลา เพราะเธองานยุ่งมาก มีภาระกิจล้นตัว แต่เธอก็ยังปลีกเวลามาใส่ใจตัวเอง ครอบครัวและสังคม สมกับสโลแกน “นางงามที่งามจากภายในสู่ภายนอก

สำหรับ “ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอเมืองนครพนม” เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษเดิมได้รับการประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายใหม่ เป็น”ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ” (ศกพ.) โดยมี นางหงษา ปังสังคะเนย์ เป็นผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองนครพนม โดยมีการจัดระบบการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสภาพพิเศษแตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและมีวิธีการจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการเด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง และคนไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสถาบันการฟื้นฟูสมรรถภาพ ความพิการเป็นรายบุคคล กระตุ้นการเรียนรู้การเข้าร่วมกิจกรรมและสังคม การบูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตประจำวัน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัว/ชุมชน/สังคม และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยการพึ่งพาตนเองได้ คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจครอบครัวสังคมและชุมชน สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมปกติสุขเฉกเช่นคนทั่วไปในสังคม ทำให้สังคมเข้มแข็งมีความเพื่ออาทรต่อกันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ข้อมูล/ภาพ

ดร.อานนท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน