นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายปกครอง ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและเด็กแรกคลอดที่นอนพักรักษาตัวที่ รพ.นาดี จำนวน 15 ราย

นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายปกครอง ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและเด็กแรกคลอดที่นอนพักรักษาตัวที่ รพ.นาดี จำนวน 15 ราย

ปราจีนบุรีวันนี้ รพ.นาดี อำเภอนาดี กรกฎาคม 2563

วันนี้ เวลา 15.45 น. นายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี พร้อมด้วยพนักงานฝ่ายปกครอง ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยและเด็กแรกคลอดที่นอนพักรักษาตัวที่ รพ.นาดี จำนวน 15 ราย ดังนี้

1.เด็กแรกคลอด เพศชายจำนวน 1 ราย2.เด็กชายป่วยด้วยอาการหอบ จำนวน 1 ราย3.ผู้ป่วยชาย ป่วยด้วยโรคทางอายุรกรรม จำนวน 9 ราย4.ผู้ป่วยหญิง ป่วยด้วยโรคทางอายุรกรรมจำนวน 3 ราย5.ผู้ป่วยหญิง ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 รายในการเยี่ยมครั้งนี้ได้มอบเครื่องบริโภคประกอบด้วยข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมพร้อมดื่ม หน้ากากอนามัยและสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้พักรักษาตัวทุกราย. สำหรับผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออก ได้สั่งการให้สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ที่รับผิดชอบ อบต.พื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขโดยเร่งด่วนแล้ว

%d bloggers like this: