วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

แม่ทัพน้อยที่ 3 นำสิ่งของเครื่องอุปโภคและน้ำดื่มพระราชทาน 908 “พัชรธรรม” หน้ากากอนามัยแบ่งปันน้ำใจเติมใส่ในตู้ปันสุข “มีแล้วแบ่งปัน” กิจกรรมตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ โรคระบาดโควิด – 19

แม่ทัพน้อยที่ 3 นำสิ่งของเครื่องอุปโภคและน้ำดื่มพระราชทาน 908 “พัชรธรรม” หน้ากากอนามัยแบ่งปันน้ำใจเติมใส่ในตู้ปันสุข “มีแล้วแบ่งปัน” กิจกรรมตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ โรคระบาดโควิด – 19

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำสิ่งของเครื่องอุปโภคและน้ำดื่มพระราชทาน 908 “พัชรธรรม” พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยแบ่งปันน้ำใจเติมใส่ในตู้ปันสุขของหน่วยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ที่มาใช้บริการทางการแพทย์ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด- 19 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: