ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และกิ่งกาชาดอำเภอโพธิ์ชัย ปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3.

ร้อยเอ็ด…
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และกิ่งกาชาดอำเภอโพธิ์ชัย ปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3. *เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและกิ่งกาชาดอำเภอโพธิ์ชัย ภาคเช้าปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ส่วนภาคบ่ายปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่ 3 : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัยในเขตอำเภอโพธิ์ชัย ทั้งนี้เพื่อบรรเทาทุกข์ของมนุษย์ทุกหนแห่ง .. คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

 

**ภาคเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่ 25 เม.ย.2562 ณ.หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด นางนงค์ลักษณ์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้นางมัณฑนา ชื่นตา รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะกรรมการออกปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่2 :สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มีหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งในรูปโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต…

 

***ภาคบ่าย ณ.ศาลาวัดอินทราราม บ้านหนองแสง ม.1 ต.หนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย มีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพของเหล่ากาชาดร้อยเอ็ดให้ราษฎรผู้ประสพวาตภัย ในวันที่ 22 เม.ย.2562 ที่ผ่านมาในเขตอำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ต.หนองตาไก้ 40 หลังคาเรือน ต.สะอาด 8 หลังคาเรือน ต.ดอนโอง 8 หลังคาเรือน รวม 56 หลังคาเรือน

https://youtu.be/i7PMIu53qWo

https://youtu.be/ZccZesbAtEg

ทีมข่าวร้อยเอ็ด/ถ่ายภาพ-รายงาน