Reporter&Thai Army

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม่ประจำปีของชาติ

เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๑ , ๐๙๐๐ หมู่ รส.อ.แม่ลาว (ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗) ร่วมกับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาว
, หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ส้าน , คณะครู นักเรียน รร.โป่งแพร่ , ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ , ราษฎรจิตอาสา บ.โป่งแพร่ และ อบต.โป่งแพร่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม่ประจำปีของชาติ ผลการปฏิบัติ ร่วมกันปลูกกล้าไม้บนม่อนไม้เกี๊ยะ บริเวณพิกัด ๔๗QNB๖๙๓ ๙๐๗

เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าของหมู่บ้าน ประมาณ ๕ ไร่ และเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนมีความรักและห่วงแหนผืนป่า มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๗๐ คน สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ