Reporter&Thai Army

พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. , พ.อ.ชัยธัช ยิ้มทิม รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. และ พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔ พัน.๒/ผบ.หน่วยรับผิดชอบระดับอำเภอ พร้อมด้วยส่วนราชการ จว.อ.น. ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ.เพชรน้ำผึ้ง ม.๓ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จว.อ.น.

เมื่อ ๒๔๑๓๐๐ มิ.ย.๖๑ พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. , พ.อ.ชัยธัช ยิ้มทิม รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. และ พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔ พัน.๒/ผบ.หน่วยรับผิดชอบระดับอำเภอ พร้อมด้วยส่วนราชการ จว.อ.น. ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ.เพชรน้ำผึ้ง ม.๓ ต.ลานสัก อ.ลานสัก จว.อ.น. ผลการฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย