ข่าวรัฐสภา

จังหวัดลำปาง คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดลำปางที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32 (บ้านป่องนัก) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดลำปางที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี พลตรี สุรคล ทัวมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน